Całe zlecenie zostało wykonane bardzo szybko i solidnie, pełen profesjonalizm. Firma godna polecenia. Całość prac została wykonana w określonym terminie i w zakresie wynikającym z umowy, wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną.

Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński

Prace wykonano sprawnie, organizacyjne, terminowo i zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Jakość wykonanych prac także jest na wysokim poziomie co składa się na bardzo dobrą opinię i stanowi podstawę do polecenia firmy innym zleceniodawcom

Firma Handlowo - Usługowa ROLMET
Firma Handlowo - Usługowa ROLMET

Prace wykonano sprawnie organizacyjnie, terminowo i zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Jakość wykonanych prac, a także wysoki poziom organizacji robót składają się na dobrą opinię na temat firmy i stanowią podstawę do polecania tej firmy zleceniodawcom.

Miejski Zarząd Budynków w Tarnowie
Miejski Zarząd Budynków w Tarnowie

Roboty zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej. Firma J&S należycie wywiązała się z warunków umowy i jest godna polecenia inwestorom.

Przedsiębiorstwo Budowlane RAKSO
Przedsiębiorstwo Budowlane RAKSO

Roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową. Cała praca została solidnie i terminowo wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną.

Gmina Skalbmierz
Gmina Skalbmierz

Rekomenduje firmę J&S jako solidną i wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania zadań remontowych i montażowych. Powierzone prace zostały wykonane solidnie zgodnie ze sztuką budowlaną. Pełen profesjonalizm i terminowość.

Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Złotej
Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Złotej

Rekomenduję Firmę Budowlaną jako solidną wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonania zadań remontowych i montażowych. Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług. Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych harmonogramem terminach.
Firma J&S jest godna polecenia przy realizacji zadań inwestycyjnych.

STALBUD Spółka Jawna Kraków
STALBUD Spółka Jawna Kraków

Roboty wykonano w zakresie zgodnym z umową. Praca została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Urząd Gminy Igołomia
Urząd Gminy Igołomia

Całość robót została wykonana solidnie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Zlecenie wykonane w określonym terminie.

Natan Koteć
Natan Koteć